bg-03

Kingtone Repeater Dostupné funkcie miestneho ovládania a vzdialeného monitorovania

Miestne ovládanie
Táto funkcia sa používa pri uvádzaní do prevádzky alebo kontrole stavu zosilňovača na mieste.
Booster je pripojený k notebooku pomocouKábel RS-232.Operátori môžu
konfigurovať, kontrolovať parametre ako zosilnenie, parametre alarmu atď. Pozri OMT
Používateľská príručka pre viac podrobností o pripojení a prevádzke OMT
postupy.

 

Vzdialené monitorovanie
Cezbezdrôtový modem, všetky funkcie, ktoré sú dostupné na lokálnej strane
môže byť prístupný aj z centra údržby na diaľku.Alarmové signály sú
neustále hlásené do strediska údržby za účelom neustáleho sledovania celku
systém.Ďalšie podrobnosti o pripojení nájdete v používateľskej príručke OMT
Postup operácie OMT.

CezRJ45, všetky funkcie, ktoré sú dostupné na lokálnej strane
môže byť prístupný aj z centra údržby na diaľku.Alarmové signály sú
neustále hlásené do strediska údržby za účelom neustáleho sledovania celku
systém.Ďalšie podrobnosti o pripojení nájdete v používateľskej príručke OMT
Postup operácie OMT.


Čas odoslania: 25. apríla 2023